Organizatorzy

Organizatorzy Marsz-o-biegu

Hufiec ZHP Szczecin-Pogodno
 

ul. Dworcowa 19 pok. 320

70-206 Szczecin

http://www.szczecinpogodno.zhp.pl/

Hufiec ZHP Szczecin-Pogodno to istniejąca od 1957 roku wspólnota zrzeszająca obecnie ponad 250 członków – dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Działamy na ternie czterech, szczecińskich dzielnic: Północ, Prawobrzeże, Śródmieście oraz Zachód. Bohaterem Hufca jest Janusz Korczak, wybitny pedagog, lekarz, pisarz, którego wskazówki dotyczące wychowania dzieci są nadal dla nas aktualne. Młodzi liderzy, wypełniając Misję Związku Harcerstwa Polskiego, „wychowują młodych ludzi, wspierając ich we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”.

W praktyce oznacza to organizację ciekawych dla dzieci i młodzieży form pracy, m.in. takich jak: cotygodniowe zbiórki, rajdy terenowe, rozwijające gry i zabawy, spotkania z kulturą i nauką czy wystawy fotograficzne. W ciągu każdego roku szkolnego członkowie Hufca realizują atrakcyjne projekty, działając na podstawie samodzielnie wymyślonych harmonogramów. Wielokrotnie podejmując świadomą służbę na rzecz kultury, wspólnoty lokalnej, przyrody czy pamięci historycznej. W ten sposób udało nam się zorganizować wiele przedsięwzięć zauważalnych przez szczecińską społeczność lokalną, takich jak: „Nie pal na przystanku”; „Tęcza pozytywnej energii” czy festyny integracyjne „Tacy Sami”. Co roku co roku w Hufcu działa sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zrzeszający ponad 350 wolontariuszy.

Co roku z organizowanych przez nas form wypoczynku korzysta ok. 200 dzieci i młodzieży ze Szczecina, Łobza i Świnoujścia. Instruktorzy Hufca za swoją pracę wychowawczą oraz wysiłek włożony w pracę z najmłodszymi odznaczani są przez Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego oraz Prezydenta Rzeczypospolitej. Instruktorzy Hufca współpracują z organizacjami pozarządowymi, takimi jak: Stowarzyszenie „Tacy Sami”, Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie", Amnesty International Polska oraz Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.